Zkušenosti pacientů

Psilocybinem asistovaná psychoterapie slovy účastníků výzkumné studie New York University (Ross et al. 2016).

Chrissy, 54 let

diagnóza: rakovina plic

"V břiše, kde byla také část mé rakoviny, jsem cítila něco jako pupeční šňůru spojující mě s vesmírem. A že tudy ze mě život jednoho dne odejde a že se ho vzdám dobrovolně, až přijde můj čas. A byl to tak hluboký pocit. ... Bylo to skutečně utěšující, víte, nějak to potvrdilo moji víru, že jsme všichni součástí většího celku a že se do něj vracíme."

Augusta, 69 let

diagnóza: rakovina prsu

"Myslím, že je to díky zážitku s psilocybinem ... víte, přivádí mě to více do kontaktu s těmi radostnými, šťastnými, pozitivními aspekty života - jen být naživu! To je to, co skutečně cítím. Myslím tím: pokud odejdu zítra, tak to opravdu stálo za to. Ale myslím, že mi ještě trochu času zbývá. Jsem prostě vděčná. ... Skutečně tyhle věci ve svém životě prožívám."

Erin, 51 let

diagnóza: rakovina vaječníků

"Jeden ze skutečně živých obrazů, který jsem měla, byla skica jídelního stolu - byl skoro takhle kruhový a představoval jídelní stůl - a u toho stolu byla rakovina, ale měla mít u toho stolu svoje místo. A měla jsem pocit, že rakovina je částí všeho. Není tou špatnou, samostatnou věcí. Je něčím, co je součástí všeho a to všechno je zase částí všeho. A to je opravdu krásné. Bylo to něco jako přijetí lidského údělu, protože všechno je tak, jak to má být."

Mike, 57 let

diagnóza: rakovina prostaty

"Byl to intenzivní, intenzivní zápas. A tím se to stalo léčivým, protože to umožnilo, aby se ten zápas odehrál. Nebylo to překryté, nebylo to antidepresivum ... všechno se odkrylo."

Dobrovolník 16

"Vždy jsem se bála odmítnutí. Při mé zkušenosti s psilocybinem jsem prožila tak silný pocit lásky, že mi dal novou důvěru. Uspořádala jsem oslavu narozenin a pozvala jsem více lidí, než bych si kdy dovolila. A oni přišli! Myslím, že extrémní hloubka lásky, kterou jsem pocítila, změnila způsob, jakým se vztahuji k ostatním. Získala jsem pocit, že mám právo být tady a užívat si života."

Dobrovolník 28

"Díky zkušenosti s psilocybinem určitě cítím silnější spojení s nějakou vyšší mocí. Cítím také větší otevřenost k ostatním, více empatie, větší propojenost s druhými lidmi. Věřím, že tyhle změny jsou přímým důsledkem zážitku s psilocybinem a následných integračních terapeutických sezení."

Dobrovolník 42

"Zážitek s psilocybinem ovlivnil způsob, jakým o sobě v kontextu celého světa uvažuji. Vnímám se v mnohem méně omezené roli. Jsem otevřenější vůči životu. Osvobodilo mě to od ohromné nálože pocitů a dřívějších potíží, kterými jsem se neustále zabýval."

Dobrovolník 35

"Když se myšlenka, že rakovina je částí vašeho života, vplete do tkaniny vašeho bytí, uvědomíte si, že stejná věc nebo něco podobného čeká mnohé další lidi, kteří zatím nic netuší. To vás přiměje vztahovat se k ostatním se soucitem, který vyplývá z dočasné a měnící se podstaty našeho povědomí o tom, kým vlastně jsme."

Victor, 26 let

diagnóza: leukemie

"Byl jsem vychován velmi křesťansky. Když mi diagnostikovali leukémii, zřekl jsem se svého náboženství. Bylo to jako: 'Tohle mi nepomůže. Chemoterapie mě zachrání, ne Ježíš Kristus nebo tak něco.' Můj duchovní život byl uspaný. Skoro jsem chtěl říct mrtvý. ... Sezení s psilocybinem ho nejen opět rozdmýchalo a ujistilo mě, že nepochybně tady je duchovní rozměr, a že si ho potřebuju být vědomý. Je teď důležitou částí mojí existence."

Edna, 65 let

diagnóza: rakovina vaječníků

"Zážitek ze sezení s psilocybinem mě velmi zasáhl. A bylo to děsivé. ... Vůbec nic, nic, čeho bych se mohla podržet, nic, žádný záchytný bod, nic, byla jsem jen ztracená v prostoru, bylo to šílené, byla jsem vyděšená. A tehdy jsem si uvědomila, že Tony a Michelle [terapeuti] jsou hned vedle mě a náhle mi došlo, proč bylo tak důležité, abych je předem poznala a oni poznali mě. ... Myslím, že to byl Tony, kdo mě uchopil za ruku a řekl: 'Všechno je v pořádku. Jenom buď s tím. Buď s tím.' A to jsem udělala."

 Odstranění strachu ze smrti – o legální terapii psilocybinem s Thomasem Hartlem 

Zdroje

Swift TC, Belser AB, Agin-Liebes G, et al. Cancer at the Dinner Table: Experiences of Psilocybin-Assisted Psychotherapy for the Treatment of Cancer-Related Distress. Journal of Humanistic Psychology. 2017;57(5):488-519.

Agin-Liebes GI, Malone T, Yalch MM, et al. Long-term follow-up of psilocybin-assisted psychotherapy for psychiatric and existential distress in patients with life-threatening cancer. J Psychopharmacol. 2020;34(2):155-166. Second follow-up: 4.5 years; n=14 of the original 29 participants.