Proč dát šanci psychedelikům

Velká část pacientů s život ohrožující nemocí trpí existenciálním distresem.

Na existenciální distres v současné době nemáme účinnou léčbu.

Psychedelika se díky aktuálnímu výzkumu ukazují jako velmi nadějná cesta.


Pokud hledáte odborné uvedení do tématu, pusťte si přednášku prof. Jiřího Horáčka.

Ira Byock

člen American Academy of Hospice and Palliative Care, autor knih Dobré umírání a Čtyři klíče k životu

"Navzdory kontroverzní historii psychedelických léčiv jsou specialisté v paliativní péči, kteří se starají o pacienty se závažnými onemocněními a obtížně zvládnutelným nefyzickým utrpením, povinni zkoumat tyto nadějné, potenciálně život-zachovávající terapeutické přístupy. Na pozadí legalizace eutanazie v pěti státech USA musí klinický výzkum psychedelik dále pokračovat."

Anthony L. Back

University of Washington Center for Excellence in Palliative Care, zakladatel projektu VitalTalk

"Jako onkolog a paliativní lékař jsem se mnohokrát setkal s čirým strachem umírajících pacientů, kterému jsem nebyl schopný čelit. Silně mě zaujaly studie, které zkoumaly vliv psychoterapie asistované psilocybinem na existenciální úzkost. Ve svém terapeutickém kufříku nemám zdaleka nic tak účinného, co tyto studie a kazuistiky popisují."

David Steindl-Rast

rakouský benediktínský mnich a autor

"Kniha Psychedelické svátosti vyvolá obavy. Pravděpodobně se objeví hned tři: strach z neautentické spirituality, strach z drog a strach ze špatně připraveného setkání s posvátným. Všechny tři mají svá opodstatnění. Všechny tři je možné překonat pomocí otevřené mysli a špetky odvahy. Pokud se můžeme s Bohem setkat při západu slunce na vrcholu hory, proč ne prostřednictvím houby pozřené spolu s modlitbou?"

Sam Moreton

psycholog, School of Psychology, University of Wollongong

"Slibnější farmakologické paradigma pro léčbu mnoha běžných psychických poruch (například úzkost a poruchy nálady) by zahrnovalo menší důraz na medikaci, která cílí na úpravu vágně definované "chemické disbalance". Místo toho by se obracelo k substancím, které podporují naplnění základních lidských potřeb. Domníváme se, že psychedelika mohou přivést do popředí obavy spojené se smrtelností, současně však mohou nabídnout příležitost k jejich řešení."

Zdroje citací

Back AL. What Psilocybin Taught Me About Dying. J Palliat Med. 2019 Jul;22(7):861-862.
Byock I. Taking Psychedelics Seriously. J Palliat Med. 2018 Apr;21(4):417-421.
Moreton SG, Szalla L, Menzies RE, Arena AF. Embedding existential psychology within psychedelic science: reduced death anxiety as a mediator of the therapeutic effects of psychedelics. Psychopharmacology (Berl). 2020 Jan;237(1):21-32.
Steindl-Rast D. Foreword. RobertsT. B. (Ed.) Psychoactive Sacramentals - Essays on Entheogens and Religion. Council on Spiritual Practices. San Francisco 2001.