Výzkumná studie NÚDZ

V České republice aktuálně probíhá nábor účastníků do klinické studie PSIKET_002CZE, která hodnotí vliv jednorázové dávky psilocybinu či ketaminu, respektive psilocybinem/ketaminem asistované psychoterapie, na příznaky deprese a úzkosti, které se rozvinuly v souvislosti s onkologickým onemocněním. Více informací najdete na stránkách Národního ústavu duševního zdraví.