Současný výzkum

Závažná nemoc představuje značnou psychickou zátěž

Pocity beznaděje, ztráta vůle žít, ztráta smyslu a pocitu důstojnosti, pocit, že jsem pro ostatní přítěží. Smutek a strach. To jsou příznaky existenciálního distresu (Reiche et al 2018), který významně snižuje kvalitu života nemocných a jejich blízkých. Deprese, úzkost nebo porucha přizpůsobení se objevují u 29 % pacientů v paliativní péči a u 38 % pacientů v onkologické a hematologické péči (Mitchell et al. 2011). 

Současné možnosti léčby existenciálního distresu jsou limitované

Přehledová studie a meta-analýza účinnosti standardní antidepresivní farmakologické léčby u pacientů trpících nádorovým onemocněním v časné a pokročilé fázi (10 výzkumných studií, 885 pacientů) neprokázala rozdíl mezi účinnou látkou (SSRI a TCA) a placebem (Ostuzzi et al. 2018). 

Autoři starší meta-analýzy (Rayner et al. 2011) zaměřené na oblast paliativní péče (25 studií, 1197 pacientů s různými diagnózami) sice potvrdili rozdíl v efektu mezi antidepresivy a placebem, dodávají zároveň, že výsledek může být nadhodnocený selektivním publikováním.

Psychoonkologické intervence (psychoterapie, poradenství, relaxace, a další) mají u onkologicky nemocných (198 studií, 22238 pacientů) malý až střední efekt na zmírnění psychického utrpení a zvýšení kvality života (Faller et al. 2013), jsou však časově náročné a málo dostupné.

Výzkum psychedeliky asistované psychoterapie přináší slibné výsledky

Současný výzkum potvrzuje bezpečnost psychedelik a naznačuje nebývalou účinnost psychedeliky asistované psychoterapie v mírnění úzkosti a deprese pacientů v pokročilých stádiích převážně onkologických onemocnění (Reiche et al 2018).

Tři nedávno dokončené studie (dvojitě zaslepené, placebem kontrolované) hodnotily efekt jednorázového podaní psylocibynu v dávce 0,2-0,3 mg/kg. Vlastnímu podání látky vždy předcházelo 4-6 hodin přípravných sezení a následovalo 8-10 hodin tzv. integračních sezení. 

První studii (n= 12) provedl tým Charlese Groba z University of California Los Angeles (Grob et al. 1999), další (n=51) vedl Roland Griffiths na Johns Hopkins University, Maryland (Griffiths et al. 2016), třetí studii, které zúčastnilo 29 pacientů, realizoval Stephen Ross na New York University (Ross et al. 2016). Tyto studie popsaly rychlý, podstatný a dlouhotrvající efekt doprovázený zlepšením kvality života u 60-80 % zúčastněných nemocných i po 6 měsících od terapie.

Setrvalé zmírnění úzkosti a deprese bylo patrno u 60-80 % přeživších pacientů třetí studie i po 4,5 letech (n=14). Většina (71-100 %) přisuzovala pozitivní změny v kvalitě života psilocibynem asistované psychoterapii a zařadila ji mezi nejvíce zásadní a smysluplné životní zkušenosti (Agin-Liebes et al 2020).

Jedinou moderní studii hodnotící vliv LSD asistované psychoterapie na úzkost asociovanou s život ohrožující nemocí realizoval Peter Gasser ve Švýcarsku. Potvrdili bezpečnost metody a dlouhodobé snížení úzkosti a úzkostnosti u 12 účastníků/pacientů (Gasser et al 2014). 

Pilotní otevřená studie potvrdila proveditelnost psilocybinem asistované psychoterapie, její relativní bezpečnost a efekt na zmírnění příznaků demoralizace u 18 pacientů s dlouhodobým AIDS. Tým Briana Andersona z UCSF zde nově vyzkoušel model skupinové přípravy a integrace (Anderson et al. 2020).

První dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie hodnotící efekt MDMA asistované psychoterapie na úzkost vážně nemocných (n=18) byla realizována v Kalifornii, pod vedením Philipa Wolfsona. Výsledky naznačují zmírnění úzkosti a dalších příznaků spojených s život ohrožující nemocí (Wolfson et al 2020).

Výzkumy psychedeliky asistované psychoterapie u pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním navazují na poznatky studií z 50.-70. let 20. století, které nenaplňují požadavky současné rigorózní metodologie. Vděčíme jim však za kvalitně zpracované kazuistiky a cenná vodítka pro terapeutickou praxi (Kast, 1966; Kast and Collins, 1964; Pahnke et al., 1969; Grof et al, 1973; Richards et al. 1980).

Zdroje

Agin-Liebes GI, Malone T, Yalch MM, et al. Long-term follow-up of psilocybin-assisted psychotherapy for psychiatric and existential distress in patients with life-threatening cancer. J Psychopharmacol. 2020;34(2):155-166.

Anderson BT, Danforth A, Daroff PR, Stauffer C, Ekman E, Agin-Liebes G, Trope A, Boden MT, Dilley PJ, Mitchell J, Woolley J. Psilocybin-assisted group therapy for demoralized older long-term AIDS survivor men: An open-label safety and feasibility pilot study. EClinicalMedicine. 2020 Sep 24;27:100538. 

Faller H, Schuler M, Richard M, Heckl U, Weis J, Küffner R. Effects of psycho-oncologic interventions on emotional distress and quality of life in adult patients with cancer: systematic review and meta-analysis. J ClinOncol. 2013;31(6):782-793.

Gasser P, Holstein D, Michel Y, Doblin R, Yazar-Klosinski B, Passie T, Brenneisen R. Safety and efficacy of lysergic acid diethylamide-assisted psychotherapy for anxiety associated with life-threatening diseases. J Nerv Ment Dis. 2014 Jul;202(7):513-20. 

Griffiths, R.R., Johnson, M.W., Carducci, M.A., Umbricht, A., Richards, W.A., Richards, B.D., Cosimano, M.P., Klinedinst, M.A., 2016. Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: a randomized double-blind trial. J. Psychopharmacol. 30, 1181-1197.

Grob, C.S., Danforth, A.L., Chopra, G.S., Hagerty, M., McKay, C.R., Halberstadt, A.L., Greer, G.R., 2011. Pilot study of psilocybin treatment for anxiety in patients with advanced-stage cancer. Arch. Gen. Psychiatry 68, 71-78.

Grof S, Goodman LE, Richards WA, Kurland AA. LSD-assisted psychotherapy in patients with terminal cancer. Int Pharmacopsychiatry. 1973;8(3):129-144.

Kast, E. (1966) LSD and the dying patient. The Chicago Medical School quarterly 26: 80-7.

Kast, E. C., Collins, V. J. (1964) Study of lysergic acid diethylamide as an analgesic agent. Anesthesia and analgesia 43: 285-91

Mitchell, A.J., Chan, M., Bhatti, H., Halton, M., Grassi, L., Johansen, C., Meader, N., 2011. Prevalence of depression, anxiety, and adjustment disorder in oncological, haematological, and palliative-care settings: a meta-analysis of 94 interview-based studies. Lancet Oncol. 12, 160-174.

Ostuzzi, G., Matcham, F, Dauchy, S., Barbui, C, Hotopf, M. Antidepressants for the treatment of depression in people with cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD011006.

Pahnke, W.N., Kurland, A.A., Unger, S., Savage, C., Wolf, S., Goodman, L.E., 1970 Psychedelic therapy (utilizing LSD) with cancer patients. J. Psychedelic Drugs 3, 63-75.

Rayner L, Price A, Evans A, Valsraj K, Hotopf M, Higginson IJ. Antidepressants for the treatment of depression in palliative care: systematic review and meta-analysis. Palliative Medicine 2011; 25(1): 36-51.

Reiche S, Hermle L, Gutwinski S, Jungaberle H, Gasser P, Majić T. Serotonergic hallucinogens in the treatment of anxiety and depression in patients suffering from a life-threatening disease: A systematic review. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2018;81:1-10.

Richards WA, Rhead JC, Grof S, Goodman LE, Di Leo F, Rush L. DPT as an Adjunct in Brief Psychotherapy with Cancer Patients. OMEGA - Journal of Death and Dying. 1980;10(1):9-26. 

Ross, S., Bossis, A., Guss, J., Agin-Liebes, G., Malone, T., Cohen, B., Mennenga, S.E., Belser, A., Kalliontzi, K., Babb, J., 2016. Rapid and sustained symptom reduction following psilocybin treatment for anxiety and depression in patients with lifethreatening cancer: a randomized controlled trial. J. Psychopharmacol. 30, 1165-1180.

Wolfson PE, Andries J, Feduccia AA, Jerome L, Wang JB, Williams E, Carlin SC, Sola E, Hamilton S, Yazar-Klosinski B, Emerson A, Mithoefer MC, Doblin R. MDMA-assisted psychotherapy for treatment of anxiety and other psychological distress related to life-threatening illnesses: a randomized pilot study. Sci Rep. 2020 Nov 24;10(1):20442.