Kdo jsme

Jsme pracovní skupina České psychedelické společnosti a naším cílem je vytváření prostoru k otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich přínosech a rizicích.

Chceme poskytnout prostor pro aktuální poznatky z výzkumu, sdílení názorů a zkušeností. Naším dlouhodobým cílem je přispět k dostupnosti psychedeliky asistované psychoterapie pro lidi s život ohrožující nemocí. 

Existenciální distres nezačíná v LDN nebo v hospici. Může nemocného provázet už od prvních závažných příznaků nebo sdělení diagnózy. Hlásíme se k modelu časné paliativní péče jako snahy o včasné poskytnutí komplexních služeb zlepšujících kvalitu života.

Stručný přehled naší dosavadní činnosti a plány do budoucna najdete v sekci Novinky.

Koordinátory pracovní skupiny a editory webu jsou:

Odbornou garanci nám s laskavostí poskytují:

  • prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, psychiatr, výzkumný a vývojový pracovník  a náměstek pro vědu a výzkum Národního ústavu pro duševní zdraví, přednosta Psychiatrické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
  • MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, PhD., specialista v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a paliativní medicína, přednostka Kliniky paliativní medicíny, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • MUDr. Michal Kouba, specialista v oboru hematoonkologie a paliativní medicína, Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
  • Anthony Back M.D., specialista v oboru onkologie a paliativní medicína, University of Washington, Seattle, zakladatel projektu VitalTalk

Jak se zapojit