Třetí setkání naší pracovní skupiny

14.04.2020

Na třetím setkání, které již proběhlo online, jsme přivítali první paliativní odborníky "zvenku", což bylo velké povzbuzení. Představili jsme jim naši skupinu i záměr naší činnosti. Taky jsme jim prezentovali argumenty pro a proti psychedelikům v paliativní péči, založené na skvělé studii Yvana Beaussanta. Bylo pro nás důležité dostat první zpětnou vazbu od českých paliativních lékařů.