Páté setkání s přednáškou Ivety Pecnové: Cíle a specifika psychoterapie v paliativní péči

30.07.2020

Iveta nám prezentovala téma "Cíle a specifika psychoterapie v paliativní péči". Seznámila nás s výzkumem, který dělala v rámci své diplomové práce. Výsledky analýzy rozhovorů s 11 psychoterapeuty a psychology z českých hospiců a nemocničních paliativních týmů dobře vykreslují kontext, do něhož se psychedeliky-asistovanou psychoterapii snažíme zasadit.