Psychedelika v paliativě: Situace ve Spojených státech

28.08.2022

ČASOVÁ OSA

30.5.2018

Zákon "Right to Try Act" podepsal v roce 2018 Prezident Trump a měl by umožnit pacientům přístup k léčivům, které dosud nebyly schváleny americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro široké použití.


15.5.2021

Zakladatel Advanced Integrative Medical Science ("AIMS") Institute v Seattlu, Dr. Aggarwal požádal v lednu 2021 DEA o povolení k získání psilocybinu pro své pacienty s pokročilým stádiem rakoviny.

DEA jednala v rozporu se schváleným "Right to Try Act" a tuto žádost zamítla, na co se Dr. Aggarwal oprávněně domáhal soudního přezkoumání rozhodnutí. Ještě v tom jistém roku se případem začal zaobírat Tucker, přičemž zahájil konání AIMS proti DEA.


2.9.2021

Sud si v září 2021 sice poslechl argumenty, ale dne 31. ledna 2022 případ zamítl, protože dospěl k závěru, že opatření DEA pro účely soudního přezkoumání není "konečné" . Podněty AIMS v zamítnutí nebyly zohledněny (podle přijatých státních a federálních zákonů mají pacienti na sklonku života právo psilocybin vyzkoušet).


2.2.2022

2. února 2022 podali AIMS a Dr. Aggarwal žádost o přeřazení psilocybinu do seznamu II, na co DEA nereagovalo a neodpovědělo ani na řadu žádostí o informace (Freedom of Information Act). Na tuto nezákonnou praxi nevydání informací následně AIMS podalo v Texasu federální žalobu. 


31.3.2022
AIMS se ujistila, že rozhodnutí DEA je konečné a vyčerpala všechny správní cesty. DEA opět reagovalo zamítnutím. 


9.5.2022

V květnu proběhl protest v sídle DEA, přičemž byli někteří protestující byli zatčeni.


Júl 2022

Zákonodárci podali doprovodné návrhy, které mají objasnit interpretaci "Right to Try" pro pacienty se život ohrožujícím onemocněním, tj. jejich právo na vyzkoušení léčiv zařazených na seznamu I.


Co dále?

Doktor Aggarwal zdůrazňuje časovou naléhavost pro pacienty a potřebu vícestranného přístupu k dané problematice. Přijetí vyjasnění práva na vyzkoušení ("The Right to Try Clarification Act") , by mohlo umožnit přístup k léčbě psilocybinem pacientům v nejméně 41 státech.