Příspěvky v odborném časopise Paliativní medicína

26.08.2021

V aktuálním vydání odborného časopisu Paliativní medicína (Vol 2 No 2, 2021) byly zveřejněny hned tři články články týkající se psychedelik: 1) Moc transcendentálního prožitku v čase blížící se smrti, 2) Psychedeliky asistovaná psychoterapie - experimentální strategie v léčbě úzkostně-depresivní symptomatologie vážně nemocných, a 3) Zpráva z konference "Psychedelic Medicine in End-Of-Life Care". Texty najdete na stránkách č. 29-38.

V prvním článku nabízí jeho autor MUDr. Martin Matějů, Ph.D. (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN) svůj pohled onkologa na tzv. psychedelickou renesanci a léčbu pacientů se život ohrožujícím onemocněním. Ve svém textu zmiňuje současné možností psychoterapeutické intervence a shrnuje úskalí i potenciální přínos psychedeliky asistované psychoterapie (PAP).

Autoři druhého odborného článku jsou MUDr. Anna Bravermanová, MUDr. Filip Tylš, Ph.D., a prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD. (Národní ústav duševního zdraví). Ve svém textu nejdříve představují jak jednotlivá psychedelika, tak i paradigma PAP. Poté se zaměřují na konkrétní kategorii látek - klasická psychedelika, přičemž se věnují popisu jejich psychických a somatických účinků včetně rizik a popisují i neurobiologické a psychologické mechanismy jejich působení. Článek obsahuje rovněž rozsáhlý přehled minulých i soudobých studií zabývajících se účinností a bezpečností psychedelik v léčbě deprese, úzkosti, resp. existenciálního distresu u těžce a onkologicky nemocných.

Třetím textem, zprávou z konference plně věnované psychedelikům v paliativní péči, přispěl koordinátor naší pracovní skupiny, Mgr. Jan Soukup (Hospic Dobrého pastýře, Čerčany). Článek je náhledem do konkrétních témat jednotlivých výstupů, přičemž přibližuje především obsáhlou přednášku hlavního řečníka tohoto setkání Ira Byocka a dále se krátce věnuje i vystoupením ostatních přednášejících, kterými byli Anthony Bossis, Julane Andries, Evan Sola, Brian Anderson, Philip Wolfson, Mellody Hayes, Andrew Penn a Joshua Biddle.

Pokud se vám časopis Paliativní medicína dostane do rukou, vřele doporučujeme jeho přečtení, a to nejen kvůli článkům o psychedelikých v paliativě. To, že časopis v Česku začal vycházet, je významným krokem pro paliativní scénu a jsme pyšní, že šéfredaktorka časopisu MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, PhD. je naší odbornou garantkou. Více se dozvíte na https://www.palmed.cz/.