Dvanácté setkání ohledem informací ke studii PSIKET 002

13.10.2021

Profesor Horáček a doktorka Anna Bravermanová učastníkům setkání představili studii PSIKET 002, její filozofii, rámcová kritéria pro výběr účastníků a design studie.