Jak se mění vědomí

26.10.2022Nová dokumentární minisérie přináší ucelený pohled na výzkum psychedelik. A témata spojená s paliativní péčí nepřicházejí zkrátka.Režisérky Alison Ellwood a Lucy Walker navázaly na stejnojmenný knižní bestseller amerického žurnalisty Michaela Pollana. Pollan v dokumentech představuje svoje osobní hledání vztahu k psychedelikům. Nechává promluvit výzkumníky, terapeuty, účastníky výzkumných studií, aktivisty a členy domorodých komunit.

Zájemci o terapeutické využití psychedelik u lidí s život ohrožující nemocí naleznou nejvíce informací v dílech věnovaných psilocybinu a LSD. Švýcarský psychoterapeut Peter Gasser mluví o zkušenostech ze své studie. Po 35 letech mohli pacienti v roce 2007 opět legálně podstoupit terapii existenciálního distresu s využitím LSD. Gasser také připomíná hranici, kde se věda potkává s těžko vyjádřitelnou a uchopitelnou zkušeností.

V díle o psilocybinu je divák brzy vtažen do prostředí výzkumné studie Aquilino Cancer Center. Onkolog Manish Agrawal mluví o emocionálních a psychologických aspektech nemoci jako primárních faktorech ovlivňujících kvalitu života. V osobě psychoterapeuta Billa Richardse se propojují rané výzkumy z 60. let 20 století s aktuálním výzkumem. O své zkušenosti mluví podrobně Kathleen Kral, téměř osmdesátiletá účastnice studie. Roland Griffiths, který vedl zatím největší studii s onkologickými pacienty na Johns Hopkins, přibližuje spirituální aspekty psychedeliky asistované psychoterapie.

Díl o MDMA je věnovaný pacientům s PTSD a závislostmi. V souvislosti s paliativní péčí je inspirující sledovat paralelu se současnou symptomatickou psychofarmakologickou psychiatrií. Britský psychiatr Ben Sessa zde představuje psychedeliky asistovanou psychoterapii jako potenciálně kauzální léčbu. I když jediná dosud publikovaná studie MDMA u onkologických pacientů nepřinesla zdaleka tak přesvědčivé výsledky jako studie s psilocybinem a LSD, pojímat zkušenost život ohrožující nemoci jako trauma se jeví jako psychoterapeuticky velmi nosné (Wolfson et al. 2020).

Témata ohrožení života a ztráty blízkého se v dokumentech opakovaně vracejí. Bill Richards sdílí zkušenost s nemocí a smrtí své ženy. Spoluzakladatel hnutí Decriminalize Nature Carlos Plazola svěřuje, že k psychedelikům ho přivedla snaha vyrovnat se smrtí matky. Účastník studie Jeffrey Bader mluví o zvažování eutanazie v souvislosti s cluster headache. Sám Pollan řeší smíření se smrtí během své zkušenosti s psilocybinem.

Pollanův rozumný optimismus a nadšení pro věc jsou zřejmé. Více prostoru pro kontroverzi dává až v díle věnovaném meskalinu. Sdílí pohled členů American Native Church o právu na užívání v přírodě ohroženého peyotlu. V dokumentech nezazní hlasy kritiků, ani té menšiny účastníků studií, kterým psychedeliky asistovaná psychoterapie nepřinesla očekávaný prospěch. Pokud ale chcete získat pro další zkoumání psychedelik dobré argumenty, přehled o historii a kulturně-politický kontext, tak jsou tyto dokumenty neocenitelné. Uvádí Netflix s českým dabingem nebo titulky.


Autor: Jan Soukup