Patnácté setkání pracovní skupiny - s kanadským Therapsilem

12.10.2022

V rámci dalšího z našich pravidelných setkání jsme měli to potěšení setkat alespoň online se speciálními hosty Yasmeen Sadain, ředitelkou školení a provozu, a Davem Phillipsem, vedoucím školitelem kanadské organizace TheraPsil. Mluvili s námi o specifikách profesionálního výcvikového programu v psilocybinem asistované psychoterapie pro osoby s život ohrožujícím onemocněním. Therapsil je malé neziskové sdružení, které se snaží pomoci  pacientům s přístupem k legální, psilocybinem asistované psychoterapii. V současnosti své aktivity rozšiřují i na oblast vzdělávání profesionálů poskytujících péči: https://therapsil.ca/training/.